ติดต่อเรา

 

โรงพยาบาลลานกระบือ 

เลขที่ 62 ม 6 ตำบล ลานกระบือ อำเภอ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ 055-769-086 , 055-769226  สายตรง ER 055-769623  Fax: 055-769087 E-mail : lkbhos.kp@gmail.com