ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 25 September 2018 09:06

เข้าชมแล้วทั้งหมด 503 ครั้ง


ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลลานกระบือ ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่องการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานบริการ พนักงานเปล นั้น
  บัดนี้การสรรหาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ