เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 July 2022 13:23

เข้าชมแล้วทั้งหมด 202 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น
นายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ
และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานกระบือ


เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือภาพกิจกรรม