สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 02 March 2018 10:20

เข้าชมแล้วทั้งหมด 656 ครั้ง


    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561


ภาพกิจกรรม