กิจกรรมขีดสีตีเส้น

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 23 August 2018 09:25

เข้าชมแล้วทั้งหมด 517 ครั้ง


วันที่ 17 สิงหาคม 2561 แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมโครงการ ขีดสีตีเส้น เพื่อปรับปรุงบริเวณลานจอดรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์


ภาพกิจกรรม