ภาพกิจกรรม

มหกรรมแสดงผลงานคุณภาพ HA

กิจกรรมขีดสีตีเส้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมโครงการ ขีดสีตีเส้น เพื่อปรับปรุงบริเวณลานจอดรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลลานกระบือ โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

การประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน โรงพยาบาลลานกระบือ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลลานกระบือ ประชุม HA
โรงพยาบาลลานกระบือ ประชุม HA  วันที่ 22 กรกฎาคม 2016 ณ โรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลลานกระบือจัดกิจกรรม Toilet Big cleaning Day
โรงพยาบาลลานกระบือจัดกิจกรรม Toilet Big cleaning Day วันที่ 1 เมษายน 2559

บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัดบริจาคผ้าห่มคลายหนาวให้โรงพยาบาลลานกระบือจำนวน 100 ผืน
บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด บริจาคผ้าห่มคลายหนาวให้โรงพยาบาลลานกระบือจำนวน 100 ผืนเพื่อคลายหนาวให้คนไข้ ขอบคุณครับ