ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 28 October 2019 15:27

เข้าชมแล้วทั้งหมด 119 ครั้ง