ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 12 February 2020 10:44

เข้าชมแล้วทั้งหมด 141 ครั้ง