บริจาค

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 16 May 2021 10:23

เข้าชมแล้วทั้งหมด 110 ครั้ง


วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 

โรงพยาบาลลานกระบือ ได้รับบริจาค 

เครื่อง Finger Pulse Oximeter จำนวน 3 เครื่อง

ในนามผู้บริจาค ดังนี้

1. รศ.ทพญ. ขวัญตา จารุอำพรพรรณ

2.คุณ ช่อทิพ ชิดชอบ 

3. น้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พศ.2513 และกัลยาณมิตร

????????????????????????????????????????????????????

ในนามโรงพยาบาลลานกระบือ และบุคลากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  จงปกปักรักษา คุ้มครอง ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดไป 

------------------------------------------------------------------------

????ท่านที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของหรือเงินสามารถติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานกระบือ ☎️055-769086  หรือติดต่อมาทางเพจ Facebook :โรงพยาบาลลานกระบือ ได้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่านะครับ ????????