ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 7 อัตรา

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 01 April 2022 14:17

เข้าชมแล้วทั้งหมด 954 ครั้ง


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 7 อัตรา

1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

2.นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตกรรม) 1 อัตรา

3.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

4.ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

5. พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) 1 อัตรา

6.พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) 1 อัตรา

7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**