ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 06 September 2018 09:01

เข้าชมแล้วทั้งหมด 1,800 ครั้ง


รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลลานกระบือ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินค่าจ้างที่จะได้รับ

    1.1 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย                        จำนวน 1 อัตรา    อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท
    1.2 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด                    จำนวน 1 อัตรา    อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท
    1.3 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์        จำนวน 1 อัตรา    อัตราจ้างเดือนละ 8,600 บาท
    1.4 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)  จำนวน 1 อัตรา    อัตราจ้างเดือนละ 6,900 บาท
    1.5 ตำแหน่ง พนักงานเปล                          จำนวน 1 อัตรา    อัตราจ้างเดือนละ 6,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด ด้านล่าง