รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 14 September 2018 08:58

เข้าชมแล้วทั้งหมด 567 ครั้ง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ตำแหน่ง พนักงานเปล
ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง