ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาพนังงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งพนักงานเปล

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 May 2019 13:23

เข้าชมแล้วทั้งหมด 104 ครั้ง

  • เอกสารดาวน์โหลด
  • 1.PDF