ภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมทำบุญเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้า

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม  2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น นายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานกระบือเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ปริญญา

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลลานกระบือ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ และนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลลานกระบือโดยมี นายแพทย์ ปริ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จิตอาสา

 5 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2564นพ.ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต​ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานกระบือ​ และบุคลากร โรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564  โรงพยาบาลลานกระบือ ได้รับบริจาค  เครื่อง Finger Pulse Oximeter
                                           ขอขอบคุณ น้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พศ.2513                        และกัลยาณมิตร / นางช่อทิพ ชิดชอบ             ขอบคุณผู้ประสานงาน รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำ

โรงพยาบาลลานกระบือส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลลานกระบือส่งตัวแทน  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ