ภาพกิจกรรม

 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้น

ร่วมกิจกรรม 13 ตุลาคม 65 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ
คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 65 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ

จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
โรงพยาบาลลานกระบือและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา อำเภอลานกระบือ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมทำบุญเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้า

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม  2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น นายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานกระบือเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ปริญญา

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลลานกระบือ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ และนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลลานกระบือโดยมี นายแพทย์ ปริ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จิตอาสา