ภาพกิจกรรม

นิเทศงานเครือข่าย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและคณะ นิเทศงานเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลานกระบือ โดยมี นายอำนาจ น้ำมลิวรรณ สำนักงา

 5 ธันวาคม 2563
คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลลานกระบือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศ

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลลานกระบือ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลาประมาณ 10.30น. การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ จัดพิธีเปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ จัดพิธีเปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชรวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับโรงพยาบาล
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอ

ประชุมเพื่อจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลลานกระบือ จัดการประชุมร่วมกับอำเภอลานกระบือโดยมีเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ เจ้าคณะตำบลลานกระบือ เจ้าอาวาสวัดและสำนักสงฆ์ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมองค์กรปกครอง

วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลลานกระบือ
   ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร   วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม

แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ธีรพงษ์ ตัณเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอกเปรม ต

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์วันที่ 23 เมษายน 2562 โรงพยาบาลลานกระบือ ได้จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมี นายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลา

รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่อง EKG Monitor
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ธรีพงศ์ ตันเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ