ภาพกิจกรรม

 5 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2564นพ.ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต​ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานกระบือ​ และบุคลากร โรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564  โรงพยาบาลลานกระบือ ได้รับบริจาค  เครื่อง Finger Pulse Oximeter
                                           ขอขอบคุณ น้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พศ.2513                        และกัลยาณมิตร / นางช่อทิพ ชิดชอบ             ขอบคุณผู้ประสานงาน รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำ

โรงพยาบาลลานกระบือส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลลานกระบือส่งตัวแทน  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

รพ.ลานกระบือ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว)
            วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพช

นิเทศงานเครือข่าย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและคณะ นิเทศงานเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลานกระบือ โดยมี นายอำนาจ น้ำมลิวรรณ สำนักงา

 5 ธันวาคม 2563
คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลลานกระบือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศ

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลลานกระบือ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลาประมาณ 10.30น. การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ จัดพิธีเปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ จัดพิธีเปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชรวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับโรงพยาบาล
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอ

ประชุมเพื่อจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลลานกระบือ จัดการประชุมร่วมกับอำเภอลานกระบือโดยมีเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ เจ้าคณะตำบลลานกระบือ เจ้าอาวาสวัดและสำนักสงฆ์ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมองค์กรปกครอง