ทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 16 January 2019 09:48

เข้าชมแล้วทั้งหมด 180 ครั้ง


วันศุกร์ที่  11 มกราคม  2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลลานกระบือ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ 

  โดย นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหาร

ซัพพลายเชน ปตท.สผ. พร้อมด้วย นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการ

ผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) คณะผู้บริหารและพนักงานโครงการ เอส 1 จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิ-เจ้าที่ 

และพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ 

  ในโอกาสนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 60 เตียง ให้กับ

โรงพยาบาลลานกระบือ มูลค่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยได้รับเกียรติจาก

นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายวราวุธ ชื่นตา 

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ 

นายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 

   นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดกิจกรรม 

“แต้มสีรูปแม่” ร่วมกับ สำนักช่างสิบหมู่ โดยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันแต้มสีพระสาทิสลักษณ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2526 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 


ภาพกิจกรรม