งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 16 January 2019 09:53

เข้าชมแล้วทั้งหมด 478 ครั้ง


วันเสาร์ที่  12 มกราคม 2562 โรงพยาบาลลานกระบือ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม

ตามที่ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ อำเภอลานกระบือ และเทศบาลตำบลลานกระบือ  

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562เปิดโลกปิโตรเลียม เป็นปีที่ 3 ณ บริเวณทางเข้าสำนักงาน

เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเปิดฐานผลิตปิโตรเลียมให้

เด็ก ๆ เข้าไปสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  

    นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ ที่ เทศบาลตำบลลานกระบือ  กรมทหารพรานที่ 35  

ทหารจากกองทัพภาค 3 โรงพยาบาลลานกระบือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

และบริษัทผู้รับเหมาที่ดำเนินงานร่วมกับ ปตท.สผ. กว่า 30 บริษัท สร้างความสนุกสนาน 

พร้อมสอดแทรกความรู้ให้แก่เด็ก ๆ  

มีกิจกรรม Like & Share เพจ Sirikit Oil Field CSR เพื่อรับของรางวัลต่างๆ  

ระหว่างงานยังมีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้ให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองรับประทานกันฟรี ๆ 

งานนี้เรียกได้ว่าทั้งสนุกและทั้งอิ่มแถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปถ้วนหน้า 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ มีผู้ปกครองจูงมือลูกหลานจากทั้งในพื้นที่อำเภอลานกระบือ 

และพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 3,000 คน ภาพกิจกรรม