วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลลานกระบือ

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 09 August 2019 15:09

เข้าชมแล้วทั้งหมด 226 ครั้ง


   ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

   วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.09 น. ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ.โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลลานกระบือ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 3 รอบ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดย ปตท.สผ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน แบบ 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมจำนวน 20,000,000 บาท

   การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 ผู้บริหาร พนักงาน ปตท.สผ. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอลานกระบือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือร่วมเป็นเกียรติในพิธีภาพกิจกรรม