ประชุมเพื่อจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือ

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 09 December 2019 10:02

เข้าชมแล้วทั้งหมด 241 ครั้ง


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลลานกระบือ จัดการประชุมร่วมกับอำเภอลานกระบือโดยมีเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ เจ้าคณะตำบลลานกระบือ เจ้าอาวาสวัดและสำนักสงฆ์ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลานกระบือ บริษัท ปตท.สผ.จำกัด บริษัทภาคเอกชน และประชาชนในอำเภอลานกระบือ นำโดยนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดหาเงินทุนในการซื้อที่ดินขยายเขตก่อสร้างของโรงพยาบาลลานกระบือ ซึ่งมีที่ดินคับแคบไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน การดำเนินการดังกล่าวได้ประชุมหารือหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาชนและสถาบันทางศาสนาในพื้นที่เป็นแนวทางบ้างแล้วและมีความเห็นชอบพร้อมใจกันจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2563 เพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือต่อไป


ภาพกิจกรรม