5 ธันวาคม 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 05 December 2020 10:41

เข้าชมแล้วทั้งหมด 634 ครั้ง


คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลลานกระบือ

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ณ ศาลาประชาคม ศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือ


ภาพกิจกรรม