นิเทศงานเครือข่าย

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 10 February 2021 13:39

เข้าชมแล้วทั้งหมด 535 ครั้ง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและคณะ นิเทศงานเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลานกระบือ โดยมี นายอำนาจ น้ำมลิวรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ และนายเทพฤทธิ์ ไตรฟื้น พร้อมด้วยคณะทีมบริหารโรงพยาบาลลานกระบือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารพัสดุ โรงพยาบาลลานกระบือ


ภาพกิจกรรม