รพ.ลานกระบือ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว)

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 12 March 2021 13:03

เข้าชมแล้วทั้งหมด 916 ครั้ง


            วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลานกระบือ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
           สำหรับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับพระกรุณาให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 62 สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น


ภาพกิจกรรม