โรงพยาบาลลานกระบือส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 31 March 2021 10:06

เข้าชมแล้วทั้งหมด 399 ครั้ง


วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลลานกระบือส่งตัวแทน  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนทางหลวง หมายเลข 1278 บริเวณหน้าโรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 


ภาพกิจกรรม