วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลลานกระบือ ได้รับบริจาค เครื่อง Finger Pulse Oximeter

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 16 May 2021 10:40

เข้าชมแล้วทั้งหมด 318 ครั้ง


                               

            ขอขอบคุณ น้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พศ.2513

                        และกัลยาณมิตร / นางช่อทิพ ชิดชอบ

            ขอบคุณผู้ประสานงาน รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ

                  บริจาค Fonger Pulse Oximeter 3 เครื่อง

 ในนามโรงพยาบาลลานกระบือ และบุคลากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

    และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงปกปักรักษา คุ้มครอง ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดไป