5 ธันวาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 07 December 2021 10:26

เข้าชมแล้วทั้งหมด 238 ครั้ง


วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2564

นพ.ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต​
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานกระบือ​
และบุคลากร โรงพยาบาลลานกระบือ
เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ณ ศาลาประชาคม อำเภอลานกระบือ
ภาพกิจกรรม