วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้นิเทศงานเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร เข้านิเทศงานเครือข่ายระดับอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปีประมาณ 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 09 June 2022 15:07

เข้าชมแล้วทั้งหมด 43 ครั้ง