วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลลานกระบือ

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 29 June 2022 15:27

เข้าชมแล้วทั้งหมด 148 ครั้ง


วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะ
เข้าตรวจราชการ และนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลลานกระบือ
โดยมี นายแพทย์ ปริญญา นากปุณบุตร
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
นายแพทย์ สุรชัย แก้วหิรัญ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
นายแพทย์ ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ
นายอำนาจ น้ำมลิวรรณ  
สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ
พร้อมด้วยคณะ ทีมบริหารโรงพยาบาลลานกระบือ
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารพัสดุ โรงพยาบาลลานกระบือ