วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 12 August 2022 11:26

เข้าชมแล้วทั้งหมด 44 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมทำบุญเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม