ภาพกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่  12 มกราคม 2562 โรงพยาบาลลานกระบือ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมตามที่ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ อำเภอลานกระบือ และเทศบาลตำบลลานกระบือ  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562เปิดโลกปิโต

ทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
วันศุกร์ที่  11 มกราคม  2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 36

มหกรรมแสดงผลงานคุณภาพ HA

กิจกรรมขีดสีตีเส้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมโครงการ ขีดสีตีเส้น เพื่อปรับปรุงบริเวณลานจอดรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลลานกระบือ โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

การประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน โรงพยาบาลลานกระบือ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลลานกระบือ ประชุม HA
โรงพยาบาลลานกระบือ ประชุม HA  วันที่ 22 กรกฎาคม 2016 ณ โรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลลานกระบือจัดกิจกรรม Toilet Big cleaning Day
โรงพยาบาลลานกระบือจัดกิจกรรม Toilet Big cleaning Day วันที่ 1 เมษายน 2559

บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัดบริจาคผ้าห่มคลายหนาวให้โรงพยาบาลลานกระบือจำนวน 100 ผืน
บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด บริจาคผ้าห่มคลายหนาวให้โรงพยาบาลลานกระบือจำนวน 100 ผืนเพื่อคลายหนาวให้คนไข้ ขอบคุณครับ