ภาพกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลลานกระบือ ประชุม HA
โรงพยาบาลลานกระบือ ประชุม HA  วันที่ 22 กรกฎาคม 2016 ณ โรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลลานกระบือจัดกิจกรรม Toilet Big cleaning Day
โรงพยาบาลลานกระบือจัดกิจกรรม Toilet Big cleaning Day วันที่ 1 เมษายน 2559

บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัดบริจาคผ้าห่มคลายหนาวให้โรงพยาบาลลานกระบือจำนวน 100 ผืน
บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด บริจาคผ้าห่มคลายหนาวให้โรงพยาบาลลานกระบือจำนวน 100 ผืนเพื่อคลายหนาวให้คนไข้ ขอบคุณครับ