ดาวโหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ในโรงพยาบาลลานกระบือ


  • โปรแกรม BMS-HosXP       

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้สำหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัยและโรงพยาบาล เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยและช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วย มีลักษณะเป็น Hospital Information System ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 และเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ปัจจุบันโปรแกรม HOSxP ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศไทย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

>>ดาวน์โหลดโปรแกรม<<


  • โปรแกรม AnyDesk


AnyDesk เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อประยะไกลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเยอรมันซึ่งจัดจำหน่ายโดย AnyDesk Software GmbH โปรแกรมซอฟต์แวร์ให้การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์อื่น ๆ จากระยะไกลที่ใช้งานแอปพลิเคชันโฮสต์ มีการควบคุมระยะไกลการถ่ายโอนไฟล์และฟังก์ชัน VPN 

>>ดาวน์โหลดโปรแกรม<<

FRIFOX ใช้เข้าระบบความเสี่ยง กรณี เบาเซอร์อื่นใช้ไม่ได้   คลิกโหลด